Living Divinity

Living Divinity
Postman of Babaji

Wednesday, September 18, 2013

Poem from a Dutch Devotee

At sea
 
On the exhale follows the inhalation
the sea controls the waves
the waves control the wind
 
in his small boat
the captain stands firm
he laughs and salutes the sun
 
there is a sun behind the sun
that embraces earth and sea
he blows into the heart as if
it is a bird
and keep it still while perfectly
alive in the bowl of his hands
 
and even the swaying trees
and the vibrant rocks are
absolutely still
 
I call it love but actually
it has no name
 
Guru Gyan Swami says:
‘stick to Kriya as a sailing ship
is holding on to the wind and
and a sailor clings to his ship
I have nothing more to say to you
It is that easy’
 
On the exhale follows the inhalation
 
 
Op zee
 
Op de uitademing volgt de inademing
de zee beheerst de golven
de golven beheersen de wind
 
in zijn kleine bootje
staat de schipper rechtop
hij lacht en salueert naar de zon
 
er is een zon achter de zon
die de zee en de aarde omarmt
hij blaast het hart aan alsof het
een vogeltje is
en houdt het stil en tegelijkertijd
springlevend in de kom van zijn handen
 
en zelfs de wuivende bomen
en de trillend rotsen zijn stil
 
ik noem het liefde maar eigenlijk
heeft het geen naam
 
Goeroe Gyan Swami zegt:
‘kleef aan kriya’
als een zeilschip aan de wind
en een zeiler aan zijn schip
dat is alles wat ik jullie te zeggen heb
zo simpel is het
 
Op de uitademing volgt de inademing

No comments:

Post a Comment